อาหารไก่ชนคือข้าวเปลือก แต่ไก่ไม่กินข้าวเปลือกต้องทำอย่างไร

สนใจไก่ชนพม่า เหล่ากอดีพ่อพันธุ์มีผลงาน จ่ายลูกเก่ง ต้องที่นี่

ไก่ชนที่ไม่ยอมกินข้าวเปลือก มันก็มีสาเหตุแตกต่างกันออกไป ก่อนอื่นไก่ไม่ยอมกินข้าวเปลือกจะขอยกตัวอย่างเป็นไก่หนุ่ม ที่จับมาขังไว้แล้วให้กินข้าวเปลือก จะบอกว่าในกรณีที่เราได้ไปซื้อไก่หนุ่มอายุประมาณ 7-8 เดือน ไปซื้อมาจากที่อื่นต้องถามคนขายเขาด้วย ว่าตอนที่เลี้ยงอยู่ให้อาหารอะไร ให้กินหัวอาหารหมูหรือเป็นข้าวโพดหรือข้าวเปลือก สอบถามเขาแล้วเพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อม เพราะว่าเวลาที่เราซื้อไก่ชนเข้ามาเลี้ยงแล้ว เราจะได้ให้อาหารได้ถูกต้อง กรณีที่เจอมากที่สุดคือไก่ใหม่ไก่หนุ่มที่จับมาขัง และไม่ยอมกินข้าวเปลือก มีสาเหตุคือ

-เขาเลี้ยงมาก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเลี้ยงด้วยข้าวปลาย รำหรือว่าหัวอาหาร ข้าวโพดอื่นๆ แล้วแต่ใครจะเลือกเลี้ยง เพื่อเป็นการลดตันทุนของเขานั้นเอง แต่ในสรุปสุดท้ายไก่เมื่อจับมาขังสุ่ม อาหารหลักของเขาที่ต้องกิน ต้องเป็นข้าวเปลือกเท่านั้น ที่จะให้พลังงานเขาได้มากที่สุด มันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้คือให้แล้วไม่ย่อมกิน วิธีแก้ไขคือสอบถามจากเจ้าของเดิมว่า ไก่เลี้ยงด้วยอาหารแบบไหนมา ถ้าเขาบอกว่าเลี้ยงเป็นข้าวโพดมา เราต้องไปหาข้าวโพดบดมา แล้วเอาข้าวโพดบดกับข้าวเปลือกมาผสมกัน อย่างละครึ่งให้ไก่ชนเขาชินก่อน

หรือไก่เขาเลี้ยงหัวอาหารหมูมา เราก็ใช้วิธีเดิมเลยเอาหัวอาหารหมูมาผสมกับข้าวเปลือก ให้ได้รู้ลักษณะอาหารจนชินแล้วค่อยๆลดปริมาณลดเรื่อยๆ เช่นถ้าเราให้อาหารแบบผสมครึ่งๆได้สักอาทิตย์หนึ่ง พออาทิตย์ที่สองควรลดปริมาณลง เป็นข้าวเปลือกสองส่วน แล้วให้เหลือหัวอาหารหรือข้าวโพดส่วนหนึ่ง ค่อยๆลดลงที่ละนิดจนไก่ชินกับข้าวเปลือก ถึงจะกล้ากิน เพราะว่าแต่ละซุ้มหรือฟาร์มหลายๆที่ ถ้าอายุไก่ประมาณ 5-7 เดือน เขาไม่ได้เลี้ยงด้วยข้าวเปลือก เขาใช้อาหารลดต้นทุนหลายๆอย่างมารวมกัน เราจึงต้องมีวิธีนำมาผสมกันแล้วค่อยๆลด

-การออกกำลังกาย ถ้าไก่ชนได้รับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับรองว่ากินข้าวดีแน่นอน ส่วนวิธีให้ข้าวถ้าเป็นไก่หนุ่ม ในเวลาที่ให้ข้าวเราจับเวลาเลย 15 นาที ไม่ว่าจะกินหรือไม่กินก็ยกเก็บทันที แล้วไม่ต้องให้อะไรกิน แต่เราจะไปให้อาหารตอนเย็นประมาณ 18.00 น รับรองข้าวเต็มกระเพาแน่นอน

สรุป

ในกรณีที่ไก่ชนไม่กินข้าวเปลือก เราต้องสอบถามเจ้าของเดิมว่า ไก่กินอาหารแบบไหน แล้วนำอาหารเดิมมาผสมกับข้าวเปลือกครึ่งๆ แล้วค่อยๆลดปริมาณอาหารเดิมลงเรื่อยๆจนไก่ชนชินกับข้าวเปลือก และสามารถกินข้าวเปลือกได้ และการออกกำลังกายจะช่วยให้ไก่ชนกินข้าวอย่างแน่นอน